Basler Bausteine

Christian de Capitani und Peter Huggenberger Übersicht

Das Kollegiengebäude der Universität Basel

11 11
Das Kollegiengebäude der Universität Basel (DSC01818) Travertin an einer Säule im Eingang (DSC01820)

11 11
Travertin Fassade Ostseite (DSC01821) Das Mosaik-Wandbild "Sendung" beim Eingang des Kollegiengebäudes. (DSC01739)


Bausteine

Travertin